Enne korstnapühkija kutsumist:

  • Rääkige oma naabrite ja samas piirkonnas elavate tuttavatega. Kui nemad on samuti teenusest huvitatud, säästame kõik oma aega ja Teie väljakutse tasult.
  • Veenduge, et katusele ja korstnale oleks juurdepääs (redel, katuseluuk, käiguteed).

Enne korstnapühkija saabumist:

  • Ei tohi kütteseadmetes teha tuld.
  • Veenduge, et uksed, aknad ja siibrid on suletud, välja arvatud vertikaalsesse korstnalõõri paigaldatud siibrid.
  • Tagage juurdepääs katusele ja korstnale.

Korstnapühkija saabudes:

  • Näidake kohti, kus varasemalt on korstnaid pühkides tahma tuppa tulnud.