Regulaarne küttesüsteemi hooldamine tagab tuleohutuse ning säästab küttesüsteemi ja pikendab selle eluiga. Tuleõnnetused on põhjustatud puhastamata kütteseadmetest, korstnas või küttesüsteemis põlema läinud tahmast ning küttesüsteemi rikkest.
Hoolduse käigus puhastatakse lõõrid sinna kogunenud tahmast ning kontrollitakse küttesüsteemi tuleohutust. Pärast hooldust koostatakse korstnapühkimise akt, mis sisaldab ka hinnangut küttesüsteemi tehnilise seisukorra ja ohutuse kohta. Kui aga küttesüsteem osutub tuleohtlikuks, koostatakse ettepanek ja teavitatakse sellest ka päästeametit. Ettepanek sisaldab tuleohutusalaste rikkumiste/tuleohtude loetelu ning ettepanekut meetmete rakendamiseks.
Korstnapühkija kutsu juba kevadel või suvel, et vältida sügisel tekkivaid pikki järjekordasid. Kui aga küttesüsteem soojeneb ebaühtlaselt, tõmbab halvasti, kütmine võtab tavalisest enam aega/kütet või on ilmnenud visuaalsed defektid (k.a korstnal), siis pöördu koheselt korstnapühkija poole.